Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Optické vlastnosti a interakce epitaxního grafénu se substrátem
Thesis title in Czech: Optické vlastnosti a interakce epitaxního grafénu se substrátem
Thesis title in English: Optical properties and interaction of epitaxial graphene with substrate
Key words: epitaxní grafén|optické vlastnosti|spektroskopie
English key words: epitaxial graphene|optical properties|spectroscopy
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student se seznámí v rámci diplomové práce s měřením optických vlastností grafénu. Bude se jednat zejména o Ramanovu spektroskopii a infračervenou absorpční spektroskopii. Hlavním cílem bude studium interakce grafénu se substrátem karbidu křemíku. OEM
References
[1] M.S. Dresselhaus, A. Jorio, A. G. Souza Filho, R. Saito, Defect characterization in graphene and carbon nanotubes using Raman spectroscopy. Phil. Trans. R. Soc. A 368, 5355-5377 (2010).
Preliminary scope of work
OEM
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html