Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv edukace na úpravu a složení stravy u obézních pacientů bez diabetu mellitu a s diagnózou diabetu mellitu
Thesis title in Czech: Vliv edukace na úpravu a složení stravy u obézních pacientů bez diabetu mellitu a s diagnózou diabetu mellitu
Thesis title in English: Influence of education on diet adjustment and composition in obese patients without diabetes mellitus and with diagnosis of diabetes mellitus
Key words: výživa, výživová doporučení, obezita, diabetes mellitus, glykémie, glykovaný hemoglobin
English key words: nutrition, nutrition recommendations, obesity, diabetes mellitus, glycemia, glycated hemoglobin
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: MUDr. Tomáš Vařeka
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.10.2019
Date of assignment: 14.10.2019
Date and time of defence: 10.06.2021 08:01
Date of electronic submission:30.04.2021
Date of proceeded defence: 10.06.2021
Course: Defense of Bachelor thesis (B02367)
Reviewers: MUDr. Ondřej Mikeš
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá souvislostí mezi nesprávně nastavenou výživou, obezitou a hodnotami glykémie a glykovaného hemoglobinu. Cílem práce je potvrdit vliv nutriční edukace na úpravu stravy, a tím i na redukci hmotnosti a úpravu tělesného složení u obézních s diagnózou diabetu mellitu a bez diagnózy diabetu mellitu.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis deals with the connection between incorrectly adjusted nutrition, obesity and the values of glycemia and glycated hemoglobin. The aim of this thesis is to confirm the effect of nutritional education on diet modification, and thus on weight reduction and body composition adjustment in obese individuals with diagnosis of diabetes mellitus and without diagnosis of diabetes mellitus.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html