Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Využití funkčních cviků pro silový rozvoj dolních končetin u dospělých hráčů fotbalu.
Thesis title in Czech: Využití funkčních cviků pro silový rozvoj dolních končetin u dospělých hráčů fotbalu.
Thesis title in English: Utilization of functional exercises for strength development of lower extremities in adult football players.
Key words: fotbal, hráč, síla, funkční cvičení
English key words: football, player, strenght, funkcional exercises
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: PaedDr. Ladislav Pokorný
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.10.2019
Date of assignment: 14.10.2019
Date and time of defence: 01.06.2020 11:40
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Date of electronic submission:03.05.2020
Date of proceeded defence: 01.06.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. Lucie Kainová
 
 
 
Guidelines
Zmapovat, porovnat a zhodnotit využití funkčních cvičení pro rozvoj síly dolních končetin u hráčů dospělé kategorie fotbalu.
Preliminary scope of work
Zmapovat, porovnat a zhodnotit využití funkčních cvičení pro rozvoj síly dolních končetin u hráčů dospělé kategorie fotbalu.
Preliminary scope of work in English
Map, compare and evaluate the use of functional exercises to develop the strength of the legs in adult football players.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html