Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Interkalace grafénu vodíkem
Thesis title in Czech: Interkalace grafénu vodíkem
Thesis title in English: Graphene intercalation by hydrogen
Key words: růst grafénu|SiC|interkalace vodíkem
English key words: graphene growth|SiC|hydrogen intercalation
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student vyroste řadu vzorků epitaxního grafénu na interkalovaných vodíkem za různých experimentálních podmínek (teplota, tlak, délka interkalace). Provede charakterizaci připravených vrstev grafénu metodou mikroskopie atomárních sil, Ramanovy spektroskopie a měřením Hallova jevu. Student provede diskuzi optimálních podmínek přípravy vzorků grafénu. OEM
References
[1] Y. Francescato, V. Giannini, J. Yang, M. Huang, S. A. Maier, Graphene sandwiches as a platform for broadband molecular spectroscopy, ACS Photonics 1, 437 (2012).
[2] L. A. Falkovsky, Optical properties of graphene, Journal of Physics: Conference Series 129, 012004 (2008).
Preliminary scope of work
Interkalace grafénu vodíkem je perspektivní metoda přípravy vysoce kvalitního grafénu, který vykazuje malé množství defektů a vysoké pohyblivosti nosičů náboje. V naší laboratoři jsme vyvinuli unikátní metodu interkalace a cílem práce bude tuto metodu dále rozvíjet. OEM
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html