Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Změny mikrobiálního osídlení trávicího traktu u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických buněk
Thesis title in Czech: Změny mikrobiálního osídlení trávicího traktu u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických buněk
Thesis title in English: Changes in microbial colonization of gastrointestinal tract in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Key words: HSCT; NGS; prebiotika; probiotika; SCFA; střevní mikrobiota
English key words: HSCT; gut microbiota; NGS; prebiotics; probiotics; SCFA
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: Ing. Jakub Mrázek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.10.2019
Date of assignment: 10.10.2019
Date and time of defence: 04.02.2021 00:00
Date of electronic submission:29.11.2020
Date of proceeded defence: 04.02.2021
Course: Diploma Thesis Defense (B02793)
Reviewers: Tereza Kodešová
 
 
 
Preliminary scope of work
Transplantace krvetvorných buněk (HSCT) a s ní související standardní postupy, kterými jsou kondicionování, expozice antibiotikům a dietní profylaxe, vedou k modifikaci a disrupci střevní mikrobioty, která způsobuje rozvoj některých závažných posttransplantačních komplikací s dopadem na přežití a mortalitu pacientů. Cílem této práce bude charakterizovat zastoupení jednotlivých bakteriálních kmenů u pacientů, kteří podstupují alogenní HSCT a dále popsat vliv transplantace na složení a rozmanitost jejich střevní mikrobioty.
Preliminary scope of work in English
Blood cell transplantation (HSCT) and its associated standard procedures of conditioning, antibiotic exposure and dietary prophylaxis lead to modification and disruption of the gut microbiota causing development of some serious post-transplant complications affecting survival and mortality of patients. The aim of this work is to investigate the representation of individual bacterial strains in patients undergoing allogeneic HSCT, as well as to describe the effect of transplantation on the composition and diversity of their gut microbiota.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html