Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nové inhibitory topoisomerasy II - studie antiproliferačních účinků a vlivu na protinádorovou aktivitu etoposidu
Thesis title in Czech: Nové inhibitory topoisomerasy II - studie antiproliferačních účinků a vlivu na protinádorovou aktivitu etoposidu
Thesis title in English: New inhibitors of topoisomerase II - study of antiproliferative effects and influence on antitumor activity of etoposide
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Supervisor: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Author: PharmDr. Lenka Proftová - assigned by the advisor
Date of registration: 05.11.2019
Date of assignment: 08.10.2020
Date and time of defence: 03.06.2021 09:00
Date of electronic submission:15.05.2021
Date of proceeded defence: 03.06.2021
Opponents: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Jan Kubeš
Guidelines
1. Seznámení se s odbornou literaturou a vypracování rešerše.
2. Nácvik potřebných metodik (základy aseptické práce s buněčnými kulturami, cytotoxicitní experimenty)
3. Samostatná experimentální práce
4. Zpracování a hodnocení dat
5. Sepsání diplomové práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html