Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Stochastické metody v krystalografii
Thesis title in Czech: Stochastické metody v krystalografii
Thesis title in English: Stochastic Methods in Crystallography
Key words: rozdělení misorientací|mozaika|markovské Monte Carlo|krystalografie
English key words: misorientation distribution|tessellation|Markov chain Monte Carlo|crystallography
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2019
Date of assignment: 31.10.2019
Confirmed by Study dept. on: 21.11.2019
Date and time of defence: 04.02.2021 08:30
Date of electronic submission:06.01.2021
Date of submission of printed version:06.01.2021
Date of proceeded defence: 04.02.2021
Reviewers: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Filip Seitl
Guidelines
Autor se seznámí se základy krystalografie, potřebnými pro daný problém. Užije metodu Markov chain Monte Carlo k simulacím polykrystalů s náhodnými orientacemi.
Bude vyhodnocovat charakteristiky navržených modelů, případně porovnávat s reálnými daty z kovových materiálů.
References
Engler O., Randle V. (2009) Introduction to texture analysis. Taylor & Francis Inc., New York.
Morawiec A. (2004) Orientations and rotations. Springer. Berlin.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html