Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza spotřeby a spontánního hlášení nežádoucích účinků vakcín proti lidskému papilomaviru
Thesis title in Czech: Analýza spotřeby a spontánního hlášení nežádoucích účinků vakcín proti lidskému papilomaviru
Thesis title in English: Analysis of utilisation and spontaneous adverse events reports related to human papillomavirus vaccines
Key words: HPV očkování, hlášení nežádoucích účinků, spotřeba léčiv
English key words: HPV vaccine, adverse events reporting, drug utilisation
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Supervisor: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.10.2019
Date of assignment: 19.11.2019
Date and time of defence: 01.06.2021 08:00
Date of electronic submission:14.05.2021
Date of proceeded defence: 01.06.2021
Reviewers: PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Analýza spotřeby vakcín proti lidskému papilomaviru v letech 2010 - 2019 (Cervarix, Silgard, Gardasil9) v České republice (zdroj dat - SUKL) Hodnocení spontánního hlášení nežádoucích účinků (zdroj dat: CDNU SUKL), které jsou hlášeny ve vztahu k HPV očkování
References
SPC (Cervarix, Silgard, Gardasil9) www.vakcinace.eu recentní studie (databáze PubMed)
Preliminary scope of work
Vypracování teoretické části - se zaměřením na infekci lidským papilomavirem, související onemocnění, dostupné vakcíny
Analýza databáze CDNU
Výpočet spotřeby (podle distribuovaných balení HPV vakcín)
Klasifikace NU dle MedDRa
Preliminary scope of work in English
Theoretical part - focusing on HPV infection, related diseases, available vaccines
Analysis of central database of adverse events reports; classification of adverse events based on MedDRa
Drug utilisation - based on number of distributed packages of available vaccines
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html