Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv kouření na vznik nádorových onemocnění v Česku
Thesis title in Czech: Vliv kouření na vznik nádorových onemocnění v Česku
Thesis title in English: Impact of smoking on cancer incidence in Czechia
Key words: zhoubné novotvary, incidence, kouření, populační atributivní frakce
English key words: cancer, incidence, smoking, population attributable fractions
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: Ivana Kulhánová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.11.2019
Date of assignment: 03.12.2019
Date of electronic submission:30.07.2021
Date of submission of printed version:30.07.2021
Date of proceeded defence: 13.09.2021
Reviewers: MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Epidemiologie zhoubných novotvarů
Preliminary scope of work
Kouření tabáku patří mezi nejčastější příčiny vzniku nádorových onemocnění. Navzdory postupnému poklesu prevalence kouření zůstává rakovina plic jednou z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění u obou pohlaví. Náplní této práce by měla být epidemiologická analýza nádorových onemocnění zapříčiněných kouřením. Možností je také zahrnout vývoj těchto onemocnění v čase. Dále by s využitím metody atributivní frakce měl být analyzován podíl kouření na vzniku nádorových onemocnění v Česku.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html