Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv virtuální reality na stabilizační funkce pacientů po cévní mozkové příhodě s neglect syndromem
Thesis title in Czech: Vliv virtuální reality na stabilizační funkce pacientů po cévní mozkové příhodě s neglect syndromem
Thesis title in English: The influence of virtual reality on stabilization functions of patients after cerebrovascular accident with neglect syndrome
Key words: Neglect syndrom, virtuální realita, posturální stabilita, cybersickness
English key words: Neglect syndrome, virtual reality, postural stability, cybersickness
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.09.2019
Date of assignment: 19.09.2019
Date and time of defence: 19.06.2020 08:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Date of electronic submission:20.05.2020
Date of submission of printed version:04.05.2020
Date of proceeded defence: 19.06.2020
Opponents: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této práce bylo zjistit, zda se pacientům po cévní mozkové příhodě s neglect syndromem významně zhoršuje posturální stabilita v důsledku vystavení virtuální realitě oproti zdravým probandům a pacientům po cévní mozkové příhodě bez neglect syndromu.
Preliminary scope of work in English
The objective of this thesis was to clarify whether postural stability of patients after cerebrovascular accident with neglect syndrome significantly worsen as an after-effect of virtual reality exposure in comparison with healthy probands and patients after cerebrovascular accident without neglect syndrome.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html