Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza zásahů psů u Svazu záchranných brigád kynologů ČR
Thesis title in Czech: Analýza zásahů psů u Svazu záchranných brigád kynologů ČR
Thesis title in English: Analysis of dog interventions at the Association of Rescue Brigades of Cynologists of the Czech Republic
Key words: Analýza, zásah, záchrana, psi, výcvik
English key words: Analysis, intervention, rescue, dogs, training
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Supervisor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.09.2019
Date of assignment: 19.09.2019
Date and time of defence: 31.08.2021 09:00
Date of electronic submission:09.08.2021
Date of submission of printed version:09.08.2021
Date of proceeded defence: 31.08.2021
Reviewers: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Advisors: Mgr. David Vondrášek
Guidelines
1. Vyhledání dostupných studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Teoretická východiska
4. Stanovení cíle práce, úkolů a metod
5. Popis záchrany v horách
6. Závěr
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html