Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Časová charakteristika zatížení při lezení stejné cesty na umělé stěně a na lezeckém ergometru
Thesis title in Czech: Časová charakteristika zatížení při lezení stejné cesty na umělé stěně a na lezeckém ergometru
Thesis title in English: Time characteristics of workload during climbing the same route on a climbing wall and treadwall
Key words: sportovní lezení, videoanalýza, statická kontrakce, dynamická fáze, lezecký ergometr
English key words: sport climbing, video analysis, static contraction, dynamic phase, climbing treadwall
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Sporty v přírodě (51-600400)
Supervisor: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.09.2019
Date of assignment: 18.09.2019
Date and time of defence: 20.01.2022 09:30
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Date of electronic submission:17.12.2021
Date of submission of printed version:20.12.2021
Date of proceeded defence: 20.01.2022
Opponents: PhDr. Jan Gajdošík, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work in English

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html