Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Alternativní zařízení pro měření a sběr dat a jejich možnosti využití ve výuce chemie
Thesis title in Czech: Alternativní zařízení pro měření a sběr dat a jejich možnosti využití ve výuce chemie
Thesis title in English: Alternative devices for data collection and possibilities of employment in chemistry education
Key words: Senzory, MBL, vzdělávání v chemii, školní měřicí systémy, levná čidla a zařízení
English key words: Sensors, MBL, chemistry education, Probeware, cheap sensors and devices
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemistry Education (31-280)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.09.2019
Date of assignment: 06.11.2019
Date of electronic submission:25.05.2020
Date of proceeded defence: 23.07.2020
Opponents: RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zaměřuje na hledání způsobů práce se školními měřicími systémy při nižších nákladech než nabízí současná situace na trhu. Sestává z podrobné rešerše a dále testování vybraných způsobů měření z hlediska jejich přesnosti a životnosti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html