Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Centre of the Kerr and Appell space-times
Thesis title in Czech: Centrum Kerrova a Appellova prostoročasu
Thesis title in English: Centre of the Kerr and Appell space-times
Key words: obecná relativita|geometrie prostoročasu|Kerrova metrika
English key words: general relativity|geometry of space-time|Kerr metric
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.01.2021
Date of assignment: 28.04.2021
Confirmed by Study dept. on: 25.05.2021
Date and time of defence: 14.09.2021 09:00
Date of electronic submission:21.07.2021
Date of submission of printed version:21.07.2021
Date of proceeded defence: 14.09.2021
Opponents: doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student/ka se seznámí s Kerrovým řešením Einsteinových rovnic a s prostoročasem generovaným Appellovým prstencem jako jeho "newtonovským" protějškem. Pro oba případy spočítá a vykreslí základní veličiny reprezentující vnitřní a vnější geometrii centrálního disku (r=0), aby se přesvědčil/a, jaká je jeho povaha. Nutné znalosti obecné relativity na úrovni kursu NTMF111.
References
Hawking S. W., Ellis G. F. R., The Large Scale Structure of Space-Time (Cambridge Univ. Press, Cambridge 1972, 1975)
Chandrasekhar S., The Mathematical Theory of Black Holes (Oxford Univ. Press, Oxford and New York 1983, 1992, 1998, 2000)
Frolov V. P., Novikov I. D., Black Hole Physics: Basic Concepts and New Developments (Kluwer, New York 1998)
články z odborných časopisů
Preliminary scope of work
50 let je známo, že v centru Kerrova prostoročasu je kruhová prstencová singularita, která ohraničuje vnitřně plochý disk interpretovatelný buď jako sídlo hmoty záporné plošné hustoty, nebo jako regulární vakuový průchod do druhé asymptoticky ploché oblasti variety. Nedávno však vyšel článek, který tvrdí, že geometrická povaha centrálního disku je jiná. Bylo by zajímavé zkontrolovat tuto "issue" nejen pro Kerrův, ale i pro Appellův prostoročas, který je topologicky (ale i strukturou momentů) Kerrovu velmi podobný (a je jednodušší). Jedná se (snad) o vděčné téma pro zájemce o geometrii. Téma předpokládá znalost obecné relativity na úrovni kursu NTMF111.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html