Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Srovnání vybraných ukazatelů herního výkonu u družstev nejvyšší basketbalové soutěže mužů v ČR v období sezón 2000/01 – 2019/20
Thesis title in Czech: Srovnání vybraných ukazatelů herního výkonu u družstev nejvyšší basketbalové soutěže mužů v ČR v období sezón 2000/01 – 2019/20
Thesis title in English: Comparison of the selected indicators of team game performance in the highest men's basketball competition in the Czech Republic in the period 2000/01 to 2019/2020
Key words: Basketbal, týmový herní výkon, kvantitativní analýza, sekundární analýza, porovnání, vyrovnanost, výsledky
English key words: Basketball, team game performance, quantitative analysis, secondary analysis, comparison, evenness, result
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Sportovní hry (51-600300)
Supervisor: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.09.2019
Date of assignment: 09.09.2019
Date and time of defence: 23.06.2021 15:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Date of electronic submission:27.05.2021
Date of submission of printed version:27.05.2021
Date of proceeded defence: 23.06.2021
Opponents: PhDr. Kateřina Jurková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Úvod - stručné seznámení se záměrem práce
Teoretická východiska
Metodická část - cíl práce, metody, sledované soubory
Výsledková část
Diskuse a závěr

Záměrem práce je komparace vytipovaných ukazatelů herního výkonu u družstev české nejvyšší basketbalové soutěže mužů, a to v historickém přehledu těchto ukazatelů podle umístění po základní části soutěže. Předpokládá se aplikace metody sekundární analýzy.
References
Dle doporučení vedoucího práce.
Preliminary scope of work
Cíle práce: Cílem naší diplomové práce je porovnat, na základě získaných dat z oficiálních statistik, kvantitativní rozdíly ve vybraných ukazatelích herního výkonu u družstev umístěných na druhých, šestých a desátých místech v nejvyšší basketbalové soutěži mužů v ČR za období 20 let po základní části (od ročníku 2000/01 do ročníku 2019/2020).
Metoda práce: Sekundární analýza – materiály byly získané z internetových stránek České federace basketbalu.
Předpoklady:
1/ Zjistit rozdíly ve výkonech mezi jednotlivými sezónami v každém ukazateli u stejně umístěných týmů za období dvaceti let;
2/ Zjistit rozdíly ve vyrovnanosti výkonů v každém ukazateli mezi týmy, které se umístily na druhých, šestých a desátých místech;
3/ Shrnout a porovnat průměrné hodnoty v každém ukazateli za období dvaceti let u družstev na druhých, šestých a desátých místech.
Preliminary scope of work in English
Objectives of the Thesis: The aim of the thesis is to compare, based on data acquired from official statistics the quantitative differences in the selected indicators of game performance for teams placed on second, sixth and tenth places in the highest men's basketball competition in the Czech Republic for 20 years after the regular season (from the year 2000/01 to the year 2019/2020).
Method of the work: Secondary analysis materials were acquired from the website of the Czech Basketball Federation.
Results of the Work: Have to show
1/differences in the performance between seasons in each indicator of the same placed teams for a period of 20 years;
2/differences in the evenness of the performance in each indicator between the teams that placed second, sixth and tenth;
3/ the summary of the average values in each indicator for a period of 20 years for the second, sixth and tenth, which we then compare.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html