Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza nekardiálnych nežiaducich javov pulznej terapie kortikoidmi
Thesis title in thesis language (Slovak): Analýza nekardiálnych nežiaducich javov pulznej terapie kortikoidmi
Thesis title in Czech: Analýza nekardiálních nežádoucích jevů pulzní terapie kortikoidy
Thesis title in English: Analysis of non-cardiac adverse event of glucocorticoid pulse therapy
Key words: nežádoucí jev, pulzní terapie glukokortikoidy
English key words: adverse event.; pulse therapy of glucocorticoids
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Author: PharmDr. Lenka Polláková - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.09.2019
Date of assignment: 05.09.2019
Confirmed by Study dept. on: 05.09.2019
Date and time of defence: 29.09.2020 00:00
Date of electronic submission:21.09.2020
Date of proceeded defence: 29.09.2020
Reviewers: MUDr. Karel Macek, CSc.
 
 
 
Advisors: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
Guidelines
Cílem teoretické části bude popsání z literární rešerše význam pulnífarmakoterapie kortikoidy a jeho vliv na výskyt nakardiálních nežádoucích jevů u pacientů s revmatickými chorobami.
Současně bude hledáno, jaké faktory nalezené nežádoucí jevy a jak interagují s glukokortikoidy (genetika,komorbidita, farmakoterapie)
Cíle experimentální práce je analyzovat vliv pulzní terapie na výskyt nežádoucích jevů a analyzovat vliv faktorů, které se vyskytují u těchto pacientů a mohou zvyšit výskyt.

V experimentální části bude nutno projít asi 300 pacientů na oddělení revmatologie, kteří byli léčeni pulzní terapií a sledovat u nich OA, RA, změny laboratorních a fyzikálních testů
Práce bude mít standardní formu
úvod
cíl
teoretickou čas s jasným uvedením způsobu hledání a v experimentální práci bude popsána metoda včetně
statistického zpracování, výsledky, diskuze kde budou výsledky autorky porovnávány se studiemi s podobným
tématem závěr
References
MEDLINE, Up to Date, PUBMED
Preliminary scope of work
jde o průřezovou studii epidemiologického charakteru sledující poměry v reálném životě. Nutno zpracovat data z dokumentace, vyplnit je do hodnotící databáze, tu vyčistit a statisticky zhodnotit.V literární části je nutno uvést i způsob hledání. Uvést dedikaci SVV a Progresu
Preliminary scope of work in English
It is cross country study of epidemiologic character from real live. Data from documentation is necessary to escavate to evaluation databasis , let clean it and to provide statistical evaluetion.
Let dedicate work with SVV grant and project Progres.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html