Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání
Thesis title in Czech: Vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání
Thesis title in English: Educational needs of the visually handicap in the context of another professional education
Key words: Celoživotní vzdělávání, další profesní vzdělávání, kompenzační pomůcky, pedagog, profesní růst, škola, vzdělávací potřeby, zrakově postižení.
English key words: Visual handicap, educational needs, further professional education, professional increase, compensatory aids.
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.10.2018
Date of assignment: 09.07.2019
Date and time of defence: 04.09.2019 08:30
Venue of defence: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Date of electronic submission:11.07.2019
Date of proceeded defence: 04.09.2019
Course: Diploma Thesis Defence (OSZD005MN)
Opponents: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Guidelines
Závěrečná práce na téma vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání se zaměřuje na potřeby a možnosti, které se týkají celoživotního vzdělávání zrakově postižených pedagogů v České republice.
References
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4
BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodních dimenzích. 1.vyd. Brno: MSD, 2005. s 201. ISBN 80-86633-31-4.
VETEŠKA, J. Trendy a možnosti rozvoje dalšího profesního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Česká andragogická společnost, 2013. s. 167. Česká a slovenská andragogika, sv. 8. ISBN 9788090546004
Preliminary scope of work
Teoretická část se zabývá osobami zdravotně handicapovanými – osoby zrakově postižené - podporou, rehabilitací a využitím kompenzačních pomůcek, sociálním systémem služeb, které sdružují a věnují se osobám se zrakovým postižením.Praktická část analyzuje možnosti dalšího profesního vzdělávání zrakově postižených pedagogů, a usiluje o identifikaci potřeb a současné nabídky toto vzdělávání uskutečňovat.
Preliminary scope of work in English
The theoretical part deals with the support, rehabilitation and use of assistive devices for this education, organizations supporting the visually impaired and offers examples of good practice.
The practical part analyzes the possibilities of further professional education of visually impaired teachers, and seeks to identify the needs and currently offers this education into practice.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html