Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývoj geometrických pojmů u žáků 1. stupně ZŠ
Thesis title in Czech: Vývoj geometrických pojmů u žáků 1. stupně ZŠ
Thesis title in English: Development of geometrical concepts in primary school pupils
Key words: Geometrie, mnohoúhelník, obsah, obvod, budování schémat
English key words: Geometry, polygon, area, perimeter, schema building
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Supervisor: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.07.2019
Date of assignment: 06.07.2019
Date and time of defence: 06.09.2023 13:30
Venue of defence: R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:10.07.2023
Date of proceeded defence: 06.09.2023
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 
 
 
Award:Thesis was put forward for an award
Guidelines
Práce bude založena na výzkumu.Výzkumná databáze bude tvořena
Záznamy hospitovaných hodin matematiky
Didaktický test
Rozhovory s žáky

References
Darina Jirotková; Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie,
Milan Hejný, František Kuřina; Dítě, škola a matematika
Milan Hejný; Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně
Miroslav Rendl, Naďa Vondrová a kolektiv; Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů
Milan Hejný a kolektiv; Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky
Řada učebnic vydavatelství Fraus pro 1. stupeň ZŠ
Řada učebnic vydavatelství Alter pro 1. stupeň ZŠ
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zaměří na budování základních geometrických pojmů u starších žáků prvního stupně, a to především na pojmy obsah a obvod mnohoúhelníků. Sleduje porozumění uvedeným pojmům a schopnost práce s nimi v závěru 2. období 1. stupně ZŠ a krátce po přechodu na 2. stupeň ZŠ. Zamýšlí se nad kritickými momenty při budování geometrických pojmů, příčinami selhávání žáků při řešení úloh a nad možnostmi nápravy nedostatků v porozumění.
Preliminary scope of work in English
The thesis focuses on the basic geometric concepts building process in older primary schools pupils, particularly on the concepts of area and circumference of polygons. I will monitor the understanding of the above mentioned concepts and the ability to work with them in the end of the second period of elementary school and shortly after the transition to the junior high school. It explores the critical moments of the development of geometric concepts, causes of pupils’ failure when solving the exercises, and possibilities of rectification of lack of understanding.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html