Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Mediální obraz seriálu Most! ve vybraných českých médiích
Thesis title in Czech: Mediální obraz seriálu Most! ve vybraných českých médiích
Thesis title in English: Media image of the Most! series in selected Czech media
Key words: Česká televize, seriál, Most!, televizní tvorba, xenofobie, rasismus, transgender
English key words: Czech Television, TV series, TV production, Most!, xenophobia, racism, transgender
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Mgr. Zbyněk Vlasák
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.07.2019
Date of assignment: 01.07.2019
Date and time of defence: 26.06.2020 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Date of electronic submission:21.05.2020
Date of proceeded defence: 26.06.2020
Reviewers: MgA. Daniel Růžička
 
 
 
URKUND check:
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html