Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Výskyt zranění v mužském fast-pitch softballe
Thesis title in Czech: Výskyt zranění v mužském fast-pitch softballe
Thesis title in English: Epidemiology of injuries in fastpitch softball
Key words: zranění, softball, prevence, srovnání
English key words: injury, softball, injury prevention, comparison
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Sportovní hry (51-600300)
Supervisor: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.06.2019
Date of assignment: 28.06.2019
Date and time of defence: 27.01.2022 13:30
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Date of electronic submission:06.08.2021
Date of submission of printed version:06.08.2021
Date of proceeded defence: 27.01.2022
Reviewers: PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této práce je zmapovat výskyt zranění v mužském fast-pitch softballe. Zaměřit se na jednotlivé druhy zranění vzhledem k hráčským postům, zjistit jaká preventivní opatření hráči využívají a jak dlouho jim trvá návrat na hrací plochy.
Preliminary scope of work in English
Objective of this thesis is to evidence occurrence of injuries in men’s fastpitch softball and focus on each type of injury due to the players position, find out what players do to prevent from injuries and how long it takes them to return on the fields.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html