Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Emise terahertzového záření využitím spintronických jevů
Thesis title in Czech: Emise terahertzového záření využitím spintronických jevů
Thesis title in English: Emission of terahertz radiation using spintronic effects
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Author:
Guidelines
Práce se uskuteční pod vedením RNDr. Lukáše Nádvorníka, Ph.D.

Terahertzová (THz) spektroskopie představuje nový a velmi účinný nástroj pro studium základních jevů ve spintronice – oboru, usilujícím o zpracování a ukládání informace pomocí spinu. Nedávné studie ukázaly, že ultrarychlá optická excitace tenkých kovových magnetických multivrstev vede k efektivní emisi THz pulzů pomocí konverze spinového proudu na elektrický proud. Emise z tohoto "spintronického THz emitoru" může sloužit nejen ke studiu zmíněných spintronických jevů, ale také jako revoluční zdroj THz záření pro další experimenty.

Cílem této práce je stavba nového experimentálního uspořádání za použití spintronického THz emitoru, charakterizace generovaných THz pulzů a účinnost jeho konverze. Využitím této metody pak budou studovány další magnetické multivrstvy, případně jiné moderní materiály pro spintroniku.
References
1. L. S. Dexheimer, Terahertz Spectroscopy: Principles and Applications (CRC Press, Boca Raton, 2007).
2. J. Stöhr and H. Ch. Siegmann, Magnetism: From Fundamentals to Nanoscale Dynamics (Springer, Berlin, 2006).
3. S. Maekawa et al., Spin Current (Oxford University Press, Oxford, 2012).
4. T. Seifert et al., Efficient metallic spintronic emitters of ultrabroadband terahertz radiation, Nature Photonics 10, 483 (2016).
5. Časopisecká literatura
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html