Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby.
Thesis title in Czech: Sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby.
Thesis title in English: Monitoring of basic pharmacokinetic parameters of acetylcholinesterase inhibitors used in the treatment of Alzheimer's disease
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Supervisor: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.06.2019
Date of assignment: 20.06.2019
Confirmed by Study dept. on: 20.06.2019
Date and time of defence: 14.11.2019 12:00
Date of electronic submission:12.11.2019
Date of proceeded defence: 14.11.2019
Reviewers: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
Advisors: doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Guidelines
Cílem diplomové práce je sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby.
Studentka nejprve provede literární rešerši. Těžištěm její činnosti bude experimentální práce.
Dosažené výsledky předloží v písemné podobě. Rozsah a členění práce musí odpovídat zásadám platným pro diplomové práce.
References
Chemical Abstracts (CA)
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie
Houben I., Weyl Th.: Die Methoden der organischen ChemiePharmazeutische Stoffliste
Počítačové databáze (Web of Science, Medline, Beilstein, CA)
Literatura farmaceuticko-chemického charakteru, např. Current Medicinal Chemistry, Eur. J. Med. Chem., Drug Discovery Today, J. Med. Chem., Drugs Fut., Farmaco, Bioorg. Med. Chem. Lett. apod.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html