Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Obytné stavby z neomítaného cihelného zdiva z období první republiky v pražských čtvrtích Střešovice, Dejvice a Bubeneč
Thesis title in Czech: Obytné stavby z neomítaného cihelného zdiva z období první republiky v pražských čtvrtích Střešovice, Dejvice a Bubeneč
Thesis title in English: Residential buildings made of bricks in Prague districts Střešovice, Dejvice and Bubeneč from the First Republic Era
Key words: architektura, Praha, neomítaná cihlová architektura, první republika
English key words: architecture, Prague, Brick architecture, The first Republic
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.06.2019
Date of assignment: 10.06.2019
Confirmed by Study dept. on: 10.06.2019
Date and time of defence: 15.09.2020 09:00
Date of electronic submission:15.07.2020
Date of submission of printed version:15.07.2020
Date of proceeded defence: 15.09.2020
Opponents: PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Úvod
2. Kritický přehled dosavadní literatury
3. Cihla v architektuře
3.1. Historický nástin
3.2. Cihla v pražské architektuře do konce 19. století
4. Cihla jako výrazový prostředek moderní architektury
4.1. Cihla v časné moderně
4.1.1. Hendrik Petrus Berlage
4.1.2. Frank Lloyd Wright a jeho vliv na evropskou architekturu
4.1.3. Vývoj nizozemské moderny a skupina Wendingen
4.1.4. Německý expresionismus a Klinkerexpresionismus
4.1.5. Nová věcnost a funkcionalismus
4.2. Jan Kotěra a reflexe evropské moderny
4.3. Kotěrovi spolupracovníci a žáci
4.4. Pavel Janák
4.5. Jaroslav Vondrák
4.6. Otakar Novotný
4.7. Cihla a kult architektonické pravdy
4.8. Cihla a expresivní tendence v české architektuře
4.9. Cihla a český funkcionalismus
5. Vybrané stavby a jejich prostředí
5.1. Střešovice a kolonie Ořechovka
5.1.1. Jaroslav Vondrák, vlastní rodinný dům čp. 488/XVIII, Západní 21
5.1.2. Ladislav Machoň, rodinný dům čp. 491/XVIII, Cukrovarnická 22
5.1.3. Pavel Janák, rodinný dům Vincence Beneše čp. 492/XVIII, Cukrovarnická 24
5.1.4. Pavel Janák, rodinný dvojdům Emila Filly a Františka Krejčího čp. 493/XVIII, Lomená 10 a 12
5.1.5. Pavel Janák, rodinný dům a ateliér Bohumila Kafky čp. 484/XVIII, Na Ořechovce 41
5.1.6. Miloš Vaněček, vlastní rodinný dům čp. 543/VIII, Malá 1
5.1.7. Jiří Kodl, vlastní rodinný dům čp. 711/XVIII, Patočkova 5
5.1.8. František Albert Libra, rodinný dům Alfreda Justitze čp. 754/XVIII, Na dračkách 7
5.1.9. Otakar Novotný, rodinný dům Václava Špály čp. 755/XVIII, Na dračkách 5
5.1.10. Otakar Chodounský, rodinný dům čp. 746/XVIII, Střešovická 44
5.1.11. Pavel Simonov, rodinný dům čp. 1482/XVIII, Na Petřinách 7
5.2. Dejvice
5.2.1. Jaroslav Fröhlich, rodinný dům čp. 1074/XIX, Kadeřávkovská 9
5.2.2. Karel Štipl, rodinný dvojdům čp. 1038 a 1039/XIX, Na Míčánce 49 a 51
5.2.3. Alois Mezera a František Strnad, rodinný dům Jaromíra Stretti-Zamponiho čp. 1022/XIX, Šárecká 27
5.2.4. Karel Štipl, rodinný dům čp. 1044/XIX, Na Fišerce 6, Na Míčánce 39
5.2.5. Antonín Mendl, rodinný dům čp. 1947/XIX, Glinkova 36, České družiny 19
5.2.6. Alexandr Těrechov, vlastní rodinný dům čp. 1953/XIX, Matějská 3, Jarní 8
5.3. Bubeneč
5.3.1. Otakar Novotný, rodinný dům ing. Vojtěcha Kapsy čp. 469/XIX, Na Zátorce 18
6. Rodinný dům a vila z neomítaných cihel v české moderní architektuře a v pražských čtvrtích Střešovice, Dejvice a Bubeneč
7. Problémy památkové ochrany daného stavebního typu
8. Závěr
9. Seznam použitých pramenů a literatury
10. Obrazová příloha
References
BENEŠOVÁ 1959 — Marie BENEŠOVÁ: Pavel Janák. Praha 1959
BENEŠOVÁ 1984 — Marie BENEŠOVÁ: Česká architektura v proměnách dvou století: 1780-1980. Praha 1984
BENEŠOVSKÁ/KRATOCHVÍL/MUCHKA/PETRASOVÁ/PIX/ŠVÁCHA 2009 — Klára BENEŠOVSKÁ / Petr KRATOCHVÍL (ed.) / Ivan P. MUCHKA / Taťána PETRASOVÁ / Dalibor PRIX / Rostislav ŠVÁCHA: Velké dějiny zemí Koruny české. Tématická řada, architektura. Praha-Litomyšl 2009
BERLAGE 1913 — Hendrik Petrus BERLAGE: Bouwkunst in Holland. Amsterdam 1913
DČVU IV/1 — Dějiny českého výtvarného umění IV/2. Helena LORENZOVÁ / Taťána PETRASOVÁ (ed.). Praha 1998
DČVU IV/2 — Dějiny českého výtvarného umění IV/2. Helena LORENZOVÁ / Taťána PETRASOVÁ (ed.). Praha 1998
FRAMPTON 2004 – Kenneth FRAMPTON: Moderní architektura: Kritické dějiny. Praha 2004
GÖSSEL/LEUTHÄUSEROVÁ 2006 — Peter GÖSSEL / Gabriele LEUTHÄUSEROVÁ: Architektura 20. století. Köln/Praha 2006²
HÁJEK 2017 — Josef HÁJEK: Cihly v historické architektuře Prahy: o výrobě a využití zdících cihel: seznam pražských cihelen. Praha 2017
HALÍK/KRATOCHVÍL/NOVÝ 1996 — Pavel HALÍK / Petr KRATOCHVÍL / Otakar NOVÝ: Architektura a město. Praha 1996
HALL 2015 – William HALL: Brick. London – New York 2015
HAVLOVÁ/LUKEŠ/SVOBODA 1997 — Ester HAVLOVÁ / Zdeněk LUKEŠ / Jan E. SVOBODA: Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta. Praha 1997
HRŮZA 1989 — Jiří HRŮZA: Město Praha. Praha 1989
HUBRTOVÁ/KŘÍŽOVÁ/ KŘÍŽOVÁ NEJEDLÁ 2010 — Kateřina HUBRTOVÁ / Alexandra KŘÍŽOVÁ / Hedvika KŘÍŽOVÁ NEJEDLÁ: Meziválečná architektura Střešovic: méně známá tvář Prahy 6. Praha 2010
JANDÁČEK/ŠLAPETA 2004 — Václav JANDÁČEK / Vladimír ŠLAPETA: Český funkcionalismus. Brno 2004
JAN KOTĚRA 2013 – Jan Kotěra: Jeho učitelé, doba a žáci: sborník textů mezinárodní konference k výstavě Kotěra. Po stopách moderny. Hradec Králové 2013
KARASOVÁ/ŠLAPETA 2001 — Daniela KARASOVÁ / Vladimír ŠLAPETA (eds.): Jan Kotěra: 1871-1923: zakladatel moderní české architektury. Praha 2001
KIESLING 2011 — Norbert KIESLING: Pavel Janák. Řevnice 2011
KOHOUT/ŠVÁCHA 2014 — Michal KOHOUT / Rostislav ŠVÁCHA (eds.): Česká republika – moderní architektura. Čechy. Praha 2014
KOULA 1940 — Jan E. KOULA: Nová česká architektura a její vývoj ve XX. století. Praha 1940
KOŽELKA/LOKTĚV 1968 — Karel KOŽELKA / V. LOKTĚV: Funkcionalismus včera a dnes. Praha 1968
LAŠŤOVKOVÁ 2016 — Barbora LAŠŤOVKOVÁ: Pražské usedlosti. Dolní Břežany 2016³
LUKEŠ 2013 — Zdeněk LUKEŠ: Praha moderní: velký průvodce po architektuře 1900-1950. II, Levý břeh Vltavy. Praha – Litomyšl 2013
MATĚJČEK/WIRTH 1992 — Antonín MATĚJČEK / Zdeněk WIRTH: Česká architektura 1800-1920. Praha 1922
NORBERG-SCHULZ 2016 — Christian NORBERG-SCHULZ: Principy moderní architektury. Praha 2015
NOVOTNÝ 1958 — Otakar NOVOTNÝ: Jan Kotěra a jeho doba. Praha 1958
NOVÝ 1971 — Otakar NOVÝ: Architekti Praze. Praha 1971
NOVÝ 1978 — Otakar NOVÝ: Praha v architektuře naší generace. In: POCHE. Praha 1978
NOVÝ 2015 — Otakar NOVÝ: Česká architektonická avantgarda. Praha 2015²
PEHNT 1973 – Wolfgang PEHNT: Expressionist Architecture. Santa Barbara 1973
PETRASOVÁ/ŠVÁCHA 2017 — Taťána PETRASOVÁ / Rostislav ŠVÁCHA (eds): Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Řevnice / Praha 2017
PODZEMSKÝ 1947 — Alois PODZEMSKÝ: Novodobá pražská architektura 1925-1938. Praha 1947
POCHE 1978 — Emanuel POCHE (ed.): Praha našeho věku: Čtvero knih o Praze: architektura, sochařství, malířství, užité umění. Praha 1978
POLANO 2002 — Sergio POLANO: Hendrik Petrus Berlage: complete works. Milano 2002
REABURN 1993 — Michael REABURN a kol.: Dějiny architektury. Praha 1993
RENNER 2005 — Hans RENNER: Česká republika a Nizozemsko: historie vzájemných vztahů = Tsjechië en Nederland: historische raakvlakken. Praha 2005²
SLAVÍČEK 2016 — Lubomír SLAVÍČEK (ed.): Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků u příbuzných oborů (asi 1800-2008). Praha 2016
ŠLAPETA 2018 — Vladimír ŠLAPETA (ed.): Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Praha 2018
ŠKABRADA 2003 – Jiří ŠKABRADA: Konstrukce historických staveb. Praha 2003
ŠLAPETA 1980 — Vladimír ŠLAPETA: Otakar Novotný (1880-1959): Architektonické dílo. Praha 1980
ŠLAPETA 1998 — Vladimír ŠLAPETA: Architektura třicátých let v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In: DČVU IV/2, 389‒412
ŠVÁCHA 1995 — Rostislav ŠVÁCHA: Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha 1995
ŠVÁCHA 1998 — Rostislav ŠVÁCHA: Architektura dvacátých let v Čechách. In: DČVU IV/2, 11‒35
ŠVÁCHA 2000 — Rostislav ŠVÁCHA: Lomené, hranaté & obloukové tvary: česká kubistická architektura 1911-1923. Praha 2000
URLICH 2017 — Petr URLICH (ed.): Slavné vily Prahy 6 – Bubeneč. Praha 2017
VLČEK 2004 — Pavel VLČEK (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
VYBÍRAL 2002 — Jindřich VYBÍRAL: Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha 2002
WITTLICH 2014 — Petr WITTLICH: Bohumil Kafka: (1878-1942): příběh sochaře. Praha 2014
Preliminary scope of work
Diplomová práce tématem navazuje na výzkum v rámci Studentské památkové mise, který zjistil kromě jiného vyšší výskyt rodinných domů z neomítaného cihelného zdiva z 1. poloviny 20. století na území pražských čtvrtí Střešovice, Dejvice a Bubeneč a nápadný podíl výtvarných umělců mezi jejich stavebníky. Diplomantka vyjde ze soupisu těchto staveb a v jádrové kapitole práce je analyzuje včetně typologického zařazení a uvedení do souvislostí s okolní zástavbou. Tuto analýzu připraví vstupními kapitolami, v nichž nejprve exponuje ve stručném historickém přehledu cihlu jako stavební materiál, ukáže tradici výroby a využití cihel v pražské architektuře a poté se soustředí na problematiku cihly jako výrazového prostředku moderní architektury, opět v postupu od světového kontextu k podrobněji zpracované české a pražské architektuře. Analýzu jednotlivých staveb shrne v závěru, který se pokusí vysvětlit vstupní zjištění. Součástí práce bude obrazová příloha.
Preliminary scope of work in English
The master thesis follows the research within the framework of the Student Monuments Mission which among other things found a higher occurrence of family houses made of bricks in Prague districts Střešovice, Dejvice and Bubeneč from the first half of the 20th century. The research discovered also a striking proportion of artists among their builders. The student will work with the list of these buildings and analyse them in the core chapter of thesis including typology and classifying into context with the surrounding buildings. This part will be prepared by introductory chapters in which will be presented brick like a material in history, will be showed traditional of producing and using bricks in Prague architecture. Then will be focused brick as a means of expression of modern architecture, from a global context to more elaborate Czech and Prague architecture. Student will summarize the analysis of individual buildings in conclusion and try to explain the primordial research. The master thesis will include a pictorial supplement.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html