Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj rytmických dovedností dětí na hranici předškolního a školního věku
Thesis title in Czech: Vývoj rytmických dovedností dětí na hranici předškolního a školního věku
Thesis title in English: Rhytmical skills development of children on the preschool and primary school age
Key words: Hudební schopnosti, rytmické cítění, dítě předškolního věku, Metoda dobrého startu
English key words: Musical abilities, sense of rhythm, preschool children, Good start method
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.05.2019
Date of assignment: 23.05.2019
Date and time of defence: 09.09.2020 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 8, Praha 1, S101, 101
Date of electronic submission:22.07.2020
Date of proceeded defence: 09.09.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Reviewers: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html