Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Topologicky chráněné povrchové stavy vodivých polymerů
Thesis title in Czech: Topologicky chráněné povrchové stavy vodivých polymerů
Thesis title in English: Topologically-protected surface states in conducting polymers
Key words: Topologie, povrchové stavy, vodivé polymery
English key words: Topology, surface states, conducting polymers
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Author:
Advisors: Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Guidelines
Průběh řešení bakalářské práce bude sledovat následující schéma:

1. Seznámení s problematikou: základní fyzikální vlastnosti vodivých polymerů, koncept povrchových stavů a elementární topologické aspekty pásové struktury.
2. Su-Schrieffer-Heegerův model vodivého polymeru, výpočet rezolventy (Greenovy funkce) nekonečného řetízku.
3. Nalezení řešení pro polonekonečný řetízek, identifikace podmínky pro existenci vázaných stavů.
4. Analýza řešení, závislost na parametrech modelu.


References
[1] https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-chemistryprize2000-1.pdf
[2] E. N. Economou, Green's Functions in Quantum Physics, Springer Series in Solid-State Sciences 7, 2nd ed. (1983)
[3] F. Garcia-Moliner and V. R. Velasco, Theory of Single and Multiple Interfaces (The Method of Surface Green Function Matching), World Scientific (1992)
Preliminary scope of work
Vodivé polymery (Nobelova cena za chemie v roce 2000 [1]) jako např. polyacetylene jsou zajímavými materiály s aplikacemi v molekulární elektronice. Jsou tvořeny slabě vázanými vlákny, které lze popisovat pomocí jednorozměrného řetízku se střídajícími se silami vazeb mezi sousedními atomy (tzv. Su-Schrieffer-Heegerův, neboli SSH model). Vazebné střídání indukuje mezeru zakázaného pásu kolem Fermiho energie a v závislosti na typu atomu na povrchu může přesně uprostřed této mezery vzniknout elektronový vázaný stav. Teoretické studium tohoto vázaného stavu je předmětem této bakalářské práce, jejímž hlavním cílem je aplikace základních principů kvantové teorie na jednoduchý model z oboru pevných látek a seznámení se s elementární verzí teorie Greenových funkcí [2,3].
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html