Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Výuka geometrické řady metodou CLIL s využitím německého jazyka
Thesis title in Czech: Výuka geometrické řady metodou CLIL s využitím německého jazyka
Thesis title in English: Teaching geometric series through CLIL method with using of German language
Key words: nekonečná geometrická řada, metoda CLIL, německý jazyk, posloupnost, fraktál
English key words: non-finite geometric series, CLIL method, German language, sequence, fractal
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.05.2019
Date of assignment: 15.05.2019
Confirmed by Study dept. on: 23.05.2019
Date and time of defence: 29.06.2020 08:30
Date of electronic submission:27.05.2020
Date of submission of printed version:28.05.2020
Date of proceeded defence: 29.06.2020
Reviewers: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student(ka) vytvoří a v praxi ověří výukovou hodinu vedenou metodou CLIL (český jazyk – německý jazyk). Téma výuky bude zaměřené na vizualizaci úloh souvisejících s geometrickou řadou, které jsou běžnou součástí kurikula v německy mluvících zemích. Součástí diplomové práce bude komparace postavení tématu nekonečná geometrická řada v kurikulárních dokumentech Česka, Rakouska a vybrané spolkové země Německa včetně analýzy dostupných studijních materiálů.
References
Malle, G. (2014). Mathematik verstehen 6. Wien: Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG.
Freudigmann, H. (2009). Lambacher Schweizer. Mathematik für Gymnasien. Kurstufe Baden-Württemberg. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
Odvárko, O. (1995). Matematika pro gymnázia. Posloupnosti a řady. Praha: Prometheus.
Polák, J. (1999). Středoškolská matematika v úlohách II. Praha: Prometheus.
Zemek, V. a Zemková, K. (2017). Matematika pro střední školy, 9. díl. Posloupnosti, řady, finanční matematika. Brno: Didaktis.
Voráčová et al. (2012). Atlas geometrie, geometrie krásná a užitečná. Praha: Academia.
Koudela, L. (2018). Fraktály. In E. Fuchs, E. Zelendová, Svět matematických aplikací (7–52), Praha: JČMF.
Benešová. B. (2015). CLIL – inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta.
Coyle. D. (2010). CLIL – content and language integrated learning. Cambrige: Cambrige University Press.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html