Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Studium (bio)molekulových interakcí a enzymových reakcí kapilárními elektroforetickými metodami
Thesis title in Czech: Studium (bio)molekulových interakcí a enzymových reakcí kapilárními elektroforetickými metodami
Thesis title in English: Study of (bio)molecular interactions and enzymatic reactions by capillary electrophoretic methods
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.04.2019
Date of assignment: 18.04.2019
Confirmed by Study dept. on: 10.05.2019
Date of electronic submission:18.04.2019
Date of submission of printed version:18.04.2019
Date of proceeded defence: 07.06.2019
Preliminary scope of work
Cílem disertační práce bude vývoj nových vysokoúčinných elektromigračních metod, kapilární afinitní elektroforézy a elektrochromatografie v otevřených kapilárách, a jejich využití ke studiu interakcí biologicky aktivních peptidů, bílkovin, nukleosidů a nukleotidů a jiných biomolekul s nízko- i vysokomolekulárními ligandy nebo receptory. Budou vyvíjeny nové postupy pro kvantitativní charakterizaci slabých i silných interakcí biomolekul ve volném roztoku i na rozhraní pevné a kapalné fáze. Interakce biomolekul, např. peptidových hormonů a léčiv s receptory, enzymů se substráty či inhibitory a ionoforů s malými ionty ve volném roztoku budou zkoumány různými módy kapilární afinitní elektroforézy. Interakce biomolekul na rozhraní pevné a kapalné fáze budou studovány elektrochromatografií v otevřených kapilárách s ligandy či receptory imobilizovanými na vnitřní stěně kapiláry nebo na nanočásticích v mobilní fázi. Síla interakcí biomolekul bude kvantifikována konstantami stability jejich komplexů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html