Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kombinatorické úlohy o klobúkoch
Thesis title in thesis language (Slovak): Kombinatorické úlohy o klobúkoch
Thesis title in Czech: Kombinatorické úlohy o kloboucích
Thesis title in English: Hat guessing problems in combinatorics
Key words: teória grafov|kombinatorika|klobúky|farby
English key words: graph theory|combinatorics|hats|colors
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.05.2019
Date of assignment: 04.06.2019
Confirmed by Study dept. on: 06.06.2019
Date and time of defence: 08.09.2021 08:30
Date of electronic submission:22.07.2021
Date of submission of printed version:22.07.2021
Date of proceeded defence: 08.09.2021
Opponents: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude zaměřena na kombinatorické úlohy, ve kterých má každá ze skupiny osob za úkol uhodnout barvu svého klobouku, resp. na příbuzné úlohy. Tyto problémy mají původ v rekreační matematice, souvisejí však s řadou "serióznějších" témat (teorie grafů, Hammingův kód, axiom výběru). Cílem práce je poskytnout přehled existujících úloh o kloboucích a popsat jejich řešení v přehledné a srozumitelné podobě. Důraz bude kladen na elementární úlohy a metodické zpracování.
References
- J. P. Buhler: Hat Tricks, The Mathematical Intelligencer 24 (2002), 44-49
- S. Butler, M. T. Hajiaghayi, R. D. Kleinberg, T. Leighton: Hat Guessing Games, SIAM J. Discrete Math. 22 (2008), 592–605
- Ch. S. Hardin, A. D. Taylor: An Introduction to Infinite Hat Problems, The Mathematical Intelligencer 30 (2008), 20-25
- E. Brown, J. Tanton: A Dozen Hat Problems, Math Horizons, April 2009, 22–25
- M. Krzywkowski: On the hat problem, its variations, and their applications, Ann. Univ. Paedagog. Crac. Stud. Math. 9 (2010), 55–67
- Ch. Cox, J. De Silva, P. Deorsey, F. H. J. Kenter, T. Retter, J. Tobin: How to Make the Perfect Fireworks Display: Two Strategies for Hanabi, Mathematics Magazine 88 (2015), 323-336
- D. E. Seacrest, T. Seacrest: The Prisoner Shouting Puzzle and Variations, The American Mathematical Monthly 126 (2019), 291-305
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html