Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
3A analýza školní aktivity s důrazem na prvky projektové výuky
Thesis title in Czech: 3A analýza školní aktivity s důrazem na prvky projektové výuky
Thesis title in English: 3A Analysis of a School Activity with an Emphasis on Project-based Education Features
Key words: projektová výuka, projekt, metodika 3A, odpady, environmentální výchova
English key words: project-based learning, project, methodology 3A, waste, environmental education
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Supervisor: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.05.2019
Date of assignment: 02.05.2019
Date and time of defence: 25.05.2021 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Date of electronic submission:19.04.2021
Date of proceeded defence: 25.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Martina Tóthová
 
 
 
Preliminary scope of work
Studentka analyzuje školní projekt realizovaný ve své škole pomocí metodiky 3A. Analýza bude zaměřena především na přínos pro žáky a na prvky projektové výuky. Následně budou aktivity alterovány a budou navrženy další aktivity s projektovými prvky, které lze v tématu využít. Alterovaný projekt bude ověřen až žáci opět budou moci do škol.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html