Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Komplexní čísla: zavedení a geometrické aplikace
Thesis title in Czech: Komplexní čísla: zavedení a geometrické aplikace
Thesis title in English: Complex numbers: definition and geometrical applications
Key words: komplexní čísla, geometrie a komplexní čísla
English key words: complex numbers, geometry and complex numbers
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Author: Mgr. Jiří Helus - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.04.2019
Date of assignment: 02.05.2019
Confirmed by Study dept. on: 03.05.2019
Date and time of defence: 18.06.2019 08:30
Date of electronic submission:17.05.2019
Date of submission of printed version:17.05.2019
Date of proceeded defence: 18.06.2019
Reviewers: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude zaměřena na zavedení a aplikace komplexních čísel. Po velmi stručném zasazení komplexních čísel do historického kontextu bude naznačena problematika jejich zavedení. Aplikace komplexních čísel budou uvedeny zejména matematické (školská geometrie).
References
Ráb M.: Komplexní čísla v elementární matematice. Masarykova univerzita, Brno, 1996.
Jarník J.: Komplexní čísla a funkce. Edice Škola mladých matematiků. Mladá fronta, Praha, 1967.
Dostupné z: https://dml.cz/data/handle/10338.dmlcz/403625/monography.pdf
Calda E.: Komplexní čísla. Série Matematika pro gymnázia. Prometheus, Praha, 1994.
Bečvář J.: Z historie lineární algebry. Komplexní a hyperkomplexní čísla, lineární algebry. Matfyzpress, Praha, 2007.
Dostupné z: https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/400929/DejinyMat_35-2007-1_10.pdf
Čech E.: Komplexní čísla na gymnasiu. Matematika a fysika ve škole 2 (1949-50), 132-135.
Dostupné z: https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/500968/Cech_04-0000-10_1.pdf
Dlab V.: Komplexní čísla. MFF UK, Praha, 26. 5. 2010.
Dostupné z: http://www.talnet.cz/documents/18/ffe5d266-8894-4377-8a24-7582d8205e8f

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html