Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Korejské menšiny v současném Japonsku
Thesis title in Czech: Korejské menšiny v současném Japonsku
Thesis title in English: Korean minorities in contemporary Japan
Key words: Japonsko|Korea|menšiny|diskriminace|Mindan|Sóren
English key words: Japan|Korea|minorities|discrimination|Mindan|Soren
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Supervisor: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.04.2019
Date of assignment: 17.04.2019
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 02.05.2019
Date and time of defence: 02.09.2020 08:00
Date of electronic submission:31.07.2020
Date of proceeded defence: 02.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. David Labus, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je kritické zhodnocení aktuálního postavení korejských menšin v současné japonské společnosti. Práce vychází z hypotézy, že ačkoli Japonsko přijalo a zapracovalo do svého právního řádu několik zásadních mezinárodních dokumentů vylučujících všechny formy diskriminace, v japonské společnosti nadále přetrvávají předsudky a diskriminační praktiky vůči korejským menšinám. Práce se také snaží nalézt odpověď na otázku, do jaké míry se daří postupně asimilace korejské menšiny do většinové japonské společnosti.
Autorka nejprve analyzuje opatření okupační správy v letech 1945 – 1951, která nastavila základní rámec pro pobyt korejských menšin na japonském území, a následně pak kroky japonské vlády v oblasti kontroly imigrace a vztahu mezi Japonskem a zeměmi, které byly před válkou součástí japonského koloniálního panství. Zvláštní pozornost věnuje také budování institucionálních struktur, zejména dvou svazů – Mindan a Čoren, v rámci kterých se Korejci v Japonsku organizovaly.
V další části se autorka věnuje vývoji vztahu japonské společnosti/státu ke Korejcům druhé poválečné generace v průběhu 60. – 80. let a zaměří se zejména na proměny vnitropolitické i zahraničně politické situace, které ovlivnily změny tohoto vztahu. V závěru pak rozebere aktuální situaci korejských menšin v širším kontextu postupného otevírání japonské společnosti jak v rovině politicko právní tak i kulturní.
Jako primární zdroje bude autorka používat zákony a vyhlášky, které upravují pobyt korejských menšin na japonském území, a dále pak statistická data a výsledky šetření státních institucí v oblasti národnostní politiky. V případě sekundárních zdrojů bude čerpat z aktuální odborné literatury publikované v Japonsku i v zahraničí.
References
Bayliss, Jeffrey P. “Minority Success, Assimilation, and Identity in Prewar Japan: Pak Chungŭm and the Korean Middle Class.” Journal of Japanese Studies, Vol. 34, No. 1, 2008, pp. 33–68.
Howell, David L. “Ethnicity and Culture in Contemporary Japan.” Journal of Contemporary History, Vol. 31, No. 1, 1996, pp. 171–190.
Min, Pyong Gap. “A Comparison of the Korean Minorities in China and Japan.” The International Migration Review, Vol. 26, No. 1, 1992, pp. 4–21.
Ryang, Sonia. Koreans in Japan: critical voices from the margin.
Shipper, Apichai W. “Foreigners and Civil Society in Japan.” Pacific Affairs, Vol. 79, No. 2, 2006, pp. 269–289.
Strausz, Michael. “Minorities and Protest in Japan: The Politics of the Fingerprinting Refusal Movement.” Pacific Affairs, Vol. 79, No. 4, 2006, pp. 641–656.
Surak, Kristin. “Convergence in Foreigners' Rights and Citizenship Policies? A Look at Japan.” The International Migration Review, Vol. 42, No. 3, 2008, pp. 550–575.
Taguchi, Sumikazu. “A Note on Current Research of Immigrant Groups in Japan.” The International Migration Review, Vol. 17, No. 4, 1983, pp. 699–714.
Tsutsui, Kiyoteru; Hwa Ji Shin. “Global Norms, Local Activism, and Social Movement Outcomes: Global Human Rights and Resident Koreans in Japan.” Social Problems, Vol. 55, No. 3, 2008, pp. 391–418.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html