Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Sladká Francie – historie francouzského cukrářství
Thesis title in Czech: Sladká Francie – historie francouzského cukrářství
Thesis title in English: Sweet France – the history of French pastry
Key words: cukrářství, cukrář, cukrářské výrobky, francouzská gastronomie, dezert, recept, FLE
English key words: confectionery, confectioner, pastries, french gastronomy, dessert, recipe, FLE
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Supervisor: PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.04.2019
Date of assignment: 21.05.2019
Date and time of defence: 04.06.2020 14:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Date of electronic submission:02.05.2020
Date of proceeded defence: 04.06.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
- rešerše zdrojů
- část teoretická
- část praktická

Všechny části budou pravidelně konzultovány.
References
Literatura:
DUPUIS, Mélanie, Cazor, Anne. Le grand manuel du pâtissier. Marabout, 2014.
PINEL, Hervé, Manelle, Clara. Atlas de la France gourmande. Albin Michel, 2012.
TANGUY, Michel, Génin, Jacques. La marveilleuse histoire des pâtisseries. Grund,
2017.

časopisy Le francais dans le monde; Cizí jazyky
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá cukrářským uměním jakožto francouzským kulturním fenoménem. První část práce je zaměřena na historický vývoj francouzského cukrářství a analýzu fundamentálních receptur, které tvoří základ mnoha francouzských dezertů. Práce dále pojednává o typických francouzských cukrářských výrobcích, a to jak o celosvětově známých dezertech, tak o některých ryze regionálních specialitách. Praktickou částí této práce bylo představení výukových aktivit a vytvoření pracovních listů zaměřených na francouzské cukrářství.
Preliminary scope of work in English
The subject of this bachelor thesis is confectionery craft and pastry making as a French cultural phenomenon. The first part focuses on the historical development of French confectionery and on an analysis of fundamental recipes that lay the foundation of many French desserts. Furthermore, the thesis deals with typical French pastries both internationally recognized desserts as well as regional specialties. The practical part of this thesis was dedicated to the creation of educational materials focused on French pastry arts.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html