Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Lokální-globální princip pro kvadratické formy
Thesis title in Czech: Lokální-globální princip pro kvadratické formy
Thesis title in English: Local-global principle for quadratic forms
Key words: Lokální-globální princip, Hasse-Minkowského věta, kvadratická forma, spinorový rod
English key words: Local-global principle, Hasse-Minkowski theorem, quadratic form, spinor genus
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.04.2019
Date of assignment: 12.04.2019
Confirmed by Study dept. on: 06.05.2019
Guidelines
Student se zaměří na lokální-globální princip pro kvadratické formy nad racionálními a celými čísly. Zejména zpracuje Hasse-Minkowského větu nad racionálními čísly včetně potřebných algoritmů a počítačové implementace. Dále se student případně bude věnovat na spinorovým rodům a jejich souvislosti s reprezentacemi celých čísel.
References
[1] J. W. S. Cassels: Rational Quadratic Forms (2008).
[2] O. T. O’Meara: Introduction to Quadratic Forms (1971).
[3] Jean-Pierre Serre: A Course in Arithmetic (1996).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html