Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Kompetence tazatele při práci s traumatickými životními vzpomínkami narátorů: možnosti a meze využití psychoterapeutických přístupů v orálně-historické praxi
Thesis title in Czech: Kompetence tazatele při práci s traumatickými životními vzpomínkami narátorů: možnosti a meze využití psychoterapeutických přístupů v orálně-historické praxi
Thesis title in English: Interviewer's competencies in working with narrator's traumatic life memories: psychotherapeutic approaches in oral history practice - possibilities and limits
Key words: Orální historie, trauma, psychoterapie, rozhovor, etika, kompetence.
English key words: Oral history, trauma, psychotherapy, interview, ethic, competence.
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Supervisor: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.04.2019
Date of assignment: 05.04.2019
Date of electronic submission:31.07.2020
Date of proceeded defence: 15.09.2020
Course: Thesis Defence (YMO001)
Reviewers: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Logoterapie je fenomenologický přístup, který se ptá na smysl toho, s čím je člověk konfrontován. Existenciální analýza je rozpracovaným metodologickým nástrojem konceptu logoterapie.
Ta definuje mj. „situační smysl“, který je vnímán jako rozhodnutí se pro nejlepší možnost dané situace a v dané skutečnosti, dále definuje i struktury základních osobních motivací (na rovině ontologické, axiologické, etické a existenciální). Při interpretaci orálně-historických rozhovorů by měla být brána v potaz otázka, zda zůstává člověku vnitřní svoboda i v situacích, kdy se tzv. „velké dějiny“ ubírají svým směrem navzdory přáním a potřebám jednotlivce. Práce se pokusí zmapovat teoretickou rovinu přínosů přenositelných konceptů logoterapie (L) a existenciální analýzy (EA) do praxe orálně-historického výzkumu. Kromě teoreticko-analytické mezioborové syntézy, budou využity též polo-strukturované rozhovory s psychology a psychoterapeuty.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html