Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Aplikace výukových objektů pro interaktivní technologie na SŠ
Thesis title in Czech: Aplikace výukových objektů pro interaktivní technologie na SŠ
Thesis title in English: Learning objects for interactive systems at high school
Key words: interaktivní technologie, interaktivní tabule (IWB), interaktivní projektor, interaktivní displej, 3D skener HP Sprout Pro, digitální výukové materiály, Smart Notebook, webová aplikace, ICT, střední škola
English key words: interactive technology, interactive whiteboard (IWB), interactive projector, interactive display, 3D scanner HP Sprout Pro, digital teaching materials, Smart Notebook, web application, ICT, high school
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Supervisor: PhDr. Jakub Lapeš
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.04.2019
Date of assignment: 05.04.2019
Date and time of defence: 24.05.2021 09:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R010B, 010B, přízemí, u vrátnice
Date of electronic submission:19.04.2021
Date of proceeded defence: 24.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
• Seznamte se s relevantními informačními zdroji z oblasti interaktivních technologií ve vzdělávání.
• Zmapujte teoretické aspekty interaktivní výuky a principy využití interaktivních systémů ve výuce na středních školách.
• Porovnejte interaktivní technologie využívané na středních školách.
• Analyzujte možnosti získávání a tvorby výukových materiálů pro interaktivní systémy ve výuce jazyků a odborných předmětů na SŠ.
• Vytvořené výukové objekty aplikujte ve výuce, doplňte metodickými poznámkami získanými na základě jejich využití v praxi a zhodnoťte práci s interaktivními systémy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html