Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Evoluční a teoreticko-biologické aspekty díla Bohumila Němce
Thesis title in Czech: Evoluční a teoreticko-biologické aspekty díla Bohumila Němce
Thesis title in English: Evolutionary and theoretical aspects of the biological work of Bohumil Němec
Key words: Bohumil Němec, gravitropismus, fyziologie rostlin, rostlinná neurobiologie, morfogeneze, evoluce
English key words: Bohumil Němec, gravitropism, plant physiology, plant neurobiology, morphogenesis, evolution
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Philosophy and History of Science (31-107)
Supervisor: Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.03.2019
Date of assignment: 13.05.2019
Date of electronic submission:10.08.2020
Date of submission of printed version:10.08.2020
Date of proceeded defence: 23.09.2020
Reviewers: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce předpokládá archivní, historický a teoretický výzkum směřující k intelektuální biografii Bohumila Němce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html