Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Goniometrické funkce v aplikacích
Thesis title in Czech: Goniometrické funkce v aplikacích
Thesis title in English: Applications of trigonometric functions
Key words: goniometrické funkce, aplikace matematické analýzy
English key words: trigonometric functions, applications of calculus
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Supervisor: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.05.2019
Date of assignment: 20.05.2019
Date and time of defence: 03.06.2020 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Date of electronic submission:11.05.2020
Date of proceeded defence: 03.06.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student vyhledá v dostupné literatuře úlohy z různých oborů, jejichž řešení vede ke goniometrickým funkcím, a zpracuje je do uceleného textu. Pokusí se nalézt společné rysy takových úloh (nejlépe ve formě schémat diferenciálních rovnic) a případně navrhnout úlohy vlastní.
References
Jarník, V.: Diferenciální počet I a II
Veselý, J.: Matematická analýza pro učitele
Mayer, D.: Úvod do teroie elektrických obvodů
Laipert, M., Vlček, M.: Lineární obvody
HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin (eds.) a kol.: Matematická biologie: e-learningová učebnice
Preliminary scope of work
Zavedení goniometrických fukcí a jejich vlastnosti s důrazem na předpokládané použití v aplikacích, tedy na diferenciální rovnice. Vzorově řešené úlohy z různých oborů nevyžadující hlubokou znalost teorie příslušných oborů, které vedou ke goniometrickým funkcím. Analýza společných rysů těchto úloh.
Preliminary scope of work in English
Definition and properties of trigonometric functions aimed for use in applications (differential equations). Solved problems from various topics, which leads to trigonometric functions. Analysis of common aspects of these problems.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html