Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Generování a detekce kvantové turbulence v He II pomocí druhého zvuku
Thesis title in Czech: Generování a detekce kvantové turbulence v He II pomocí druhého zvuku
Thesis title in English: Generování a detekce kvantové turbulence v He II pomocí druhého zvuku
Key words: supratekuté helium, kvantová turbulence, druhý zvuk
English key words: superfluid helium, quantum turbulence, second sound
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.03.2019
Date of assignment: 06.03.2019
Confirmed by Study dept. on: 09.04.2019
Date and time of defence: 19.06.2019 09:00
Date of electronic submission:09.05.2019
Date of proceeded defence: 19.06.2019
Reviewers: Dr. Marco La Mantia, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Emil Varga, Ph.D.
Dr. Martin James Jackson, Ph.D.
Guidelines
Práce je experimentálního charakteru a vyžaduje zvládnutí základů nízkoteplotního experimentu. Bude prováděna v Laboratoři supratekutosti KFNT pod vedením vedoucího práce a konzultantů. Jde v zásadě o to kvantovou turbulenci druhým zvukem nejen detekovat, ale i potřebně silným signálem o vhodné frekvenci generovat - tento postup tepelně generované kvantové turbulence bude v naší laboratoři použit zcela nově. Očekáváme, že takto generovaná turbulence by měla být čistě kvantového, tzv. Vinenova typu, tj. charakterizovaná neuspořádaným klubkem kvantovaných vírů.
References
L. Skrbek a kol., Fyzika nízkých teplot, Matfyzpress
Tilley, Tilley Superconductivity and superfluidity
Landau, Lifschic: Fluid dynamics
Milne and Thomson: Theoretical hydrodynamics
Donnelly: Quantized vortices in helium II
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html