Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Durychova Andělka a Vančurova Markétka Lazarová - srovnávací analýza
Thesis title in Czech: Durychova Andělka a Vančurova Markétka Lazarová - srovnávací analýza
Thesis title in English: Durych´s Andělka and Vančuraś Markétka Lazarová - A Compartive Analysis
Key words: literární postava, Bloudění, Markéta Lazarová, typologie postav, historický román, česká meziválečná literatura
English key words: Literary character, Bloudění, Markéta Lazarová, typology of characters, historical novel, Czech literature from the interwar period
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra české literatury (41-KCL)
Supervisor: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.02.2019
Date of assignment: 27.02.2019
Date and time of defence: 07.09.2021 09:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:06.07.2021
Date of proceeded defence: 07.09.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se zaměří na srovnání dvou umělecky výrazných historických románů vzniknuvších téměř současně. Toto srovnání bude založeno zejména na komparaci ústředních ženských postav obou románů (Markétě Lazarové a Andělce), tato komparace však nebude pojata jako izolovaný problém. Poznatky, jež z ní vyplynou, budou zohledňovat celkovou výstavbu obou děl, jichž jsou tyto charakteristiky součástí; budou rovněž vztaženy k otázce autorských poetik obou spisovatelů a jejich odlišného světového názoru. Nicméně vedle odlišností, pomáhajících upřesnit specifičnost obou děl, se práce soustředí i na shody mezi nimi.
References
J. Holý: Práce a básnivost, Praha 1990
J. Mukařovský: Vančurův vypravěč.
J. B. Třísková: Aura baroka kolem literatury 20. století. Důkazy z díla Jaroslava Durycha ve srovnání s Jaroslavem Haškem a Vladislavem Vančurou. Hradec Králové 2001
D. Hodrová: Markéta Lazarová in M. Zeman a kol.: Rozumět literatuře, Praha
J. Holý: Vančurova Markéta Lazarová in: Literární archiv 1984
D. Hodrová: Román jako tvořená skutečnost v české literatuře 20. a 30. let, Česká literatura 1985
K. Komárek: Intertextualita v díle Jaroslava Durycha, Aluze 2010
Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý a neznámý, Hradec Králové 1997
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html