Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj zlepšení svalové síly, koordinace a rychlosti ve sportovním lezení u dětí v mladším školním věku
Thesis title in Czech: Vývoj zlepšení svalové síly, koordinace a rychlosti ve sportovním lezení u dětí v mladším školním věku
Thesis title in English: Development of improvement in muscle strength, coordination and speed in sport climbing in children of elementary school age
Key words: děti, lezení, koordinace, svalová síla, rychlost
English key words: children, climbing, coordination, muscle strength, speed
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.02.2019
Date of assignment: 23.02.2019
Date and time of defence: 16.09.2020 08:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Date of electronic submission:14.07.2020
Date of submission of printed version:16.07.2020
Date of proceeded defence: 16.09.2020
Reviewers: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html