Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Časopis Paleček (1872–1887)
Thesis title in Czech: Časopis Paleček (1872–1887)
Thesis title in English: Magazine Paleček (1872–1887)
Key words: časopis Paleček|humor|Rudolf Pokorný|žánr|téma|polemiky
English key words: magazine Paleček|humor|Rudolf Pokorný|genre|content|polemics
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.02.2019
Date of assignment: 19.02.2019
Confirmed by Study dept. on: 20.02.2019
Date and time of defence: 03.09.2019 09:00
Date of electronic submission:18.07.2019
Date of proceeded defence: 03.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je popsat vznik, podobu a vývoj humoristického časopisu Paleček vydávaného v letech 1872–1887. Na základě materiálového průzkumu a s ohledem na předchozí tradici humoristické tvorby a na proměny dobového kontextu se práce soustředí především na literárněhistorický popis a charakteristiku obsahové i formální stránky časopisu, zvláště prostřednictvím žánrového, tematického a stylového průzkumu; pozornost přitom bude věnována i přílohám týdeníku, dále reflexi jeho dobových ohlasů a polemik i místu Palečka mezi humoristickými periodiky daného období.
References
Ferdinand Strejček: Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880. Praha 1915.
Jan Máchal: Boje o nové směry v české literatuře. Praha 1926.
Arne Novák: F. J. Rubeš a počátky novočeské literatury humoristické. In Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první. Od K. H. Máchy ke K. Havlíčkovi. Praha 1905, a. 212–233.
Květa Sgallová: Paleček (2). In Lexikon české literatury 3/II. Praha 2000, s. 757–761.
Retrospektivní bibliografie ÚČL AV ČR (retrobi.ucl.cas.cz)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html