Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Evangelické farářky: specifická ženská perspektiva na aktuální (post)moderní společenská témata
Thesis title in Czech: Evangelické farářky: specifická ženská perspektiva na aktuální (post)moderní společenská témata
Thesis title in English: Evangelical pastors: specific female perspective on current (post)modern social issues
Key words: Evangelické farářky, Českobratrská církev evangelická, religiozita, modernita, postmodernita
English key words: Evangelical women pastors, The Evangelical Church of Czech Brethren, religiosity, modernity, postmodernity
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.02.2019
Date of assignment: 18.02.2019
Date of electronic submission:17.06.2019
Date of proceeded defence: 16.09.2019
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zabývat prvními ženami v roli farářek/vikářek v evangelických církvích v českém prostředí. Pozornost bude soustředěna zejména na Českobratrskou církev evangelickou a církev Československou husitskou. Při zkoumání tohoto fenoménu bude brána v potaz otázka modernizace/modernity, změna povahy náboženství čili jeho individualizace, spiritualizace, privatizace. Opomenut nebude ani trend stupňující emancipační nálady ve společnosti a dále také to, jak samy církve vnímají tento fenomén.
References
Balcar, L. (Ed.). (1969). Církev v proměnách času. Kalich.
Rémond, R. (2003). Náboženství a společnost v Evropě. Lidové noviny, nakladatelství.
TESAŘ, J., & REFLEXE, R. A. MILOŠ HAVELKA a kol., Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století.
Motal, J. Nešpor, Zdeněk R.; Vojtíšek, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html