Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sociální práce s tématem smrti z pohledu krizových center
Thesis title in Czech: Sociální práce s tématem smrti z pohledu krizových center
Thesis title in English: Social Work with the Theme Death from the Perspective of Crisis Centers
Key words: Sociální práce, sociální pracovník, oborová specificita sociální práce, metoda krizové intervence, akutní reakce na smrt
English key words: Social work, social worker, field specificity of social work, method of crisis intervention, acute reaction to death
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Supervisor: Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.02.2019
Date of assignment: 11.02.2019
Confirmed by Study dept. on: 11.02.2019
Date and time of defence: 22.06.2020 09:00
Date of electronic submission:10.05.2020
Date of proceeded defence: 22.06.2020
Opponents: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Stanovení cíle práce
Vytvoření osnovy a volba HVO a vhodné výzkumné metody
Studium literatury
Vypracování teoretické části
Výzkum
Praktická část
References
Bowlby - Ztráta: smutek a deprese
Colorosová - Krizová intervence v rodině
Kubíčková - Zármutek a pomoc pozůstalým
Kübler-Ross - O smrti a umírání
Matoušek - Metody a řízení sociální práce
Špatenková - Poradenství pro pozůstalí
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html