Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Využívání technologií pro optimalizaci zkušenosti účastníků eventů
Thesis title in Czech: Využívání technologií pro optimalizaci zkušenosti účastníků eventů
Thesis title in English: Use of technology in optimization of event attendees’ experience
Key words: eventy|MICE|eventové technologie|eventový zážitek|návštěvník|eventová zkušenost|event management|eventová studia|zážitková ekonomika
English key words: events|MICE|event technology|event experience|attendee|event management|event studies|experience economy
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Supervisor: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.01.2019
Date of assignment: 30.01.2019
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 08.03.2019
Date and time of defence: 09.09.2019 09:00
Date of electronic submission:31.07.2019
Date of proceeded defence: 09.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Jakub Ferenc
 
 
 
Advisors: Norbert Pýcha
Guidelines
Diplomová práce se zaměří na účastníky eventů (např. festivalů, konferencí, veletrhů, …) a zmapuje, jak lze pomocí technologií obohatit zkušenost návštěvníků těchto akcí, která je v aktuální zážitkové ekonomice (experience economy) klíčová. Cílem práce bude vysvětlit vliv technologií na vytváření zážitků v rámci eventů a identifikovat technologická řešení využívaná k optimalizaci návštěvnické zkušenosti.
V úvodní části práce zanalyzujeme sekundární zdroje týkající se zážitkové ekonomiky a eventových technologií, prostudujeme případové studie aktuálních eventů. Na tuto sekci naváže kvalitativní primární výzkum ve formě hloubkových rozhovorů s profesionály z eventového průmyslu (např. produkční z eventových agentur, in-house eventoví manageři, zástupci lokací, pořadatelé veřejných akcí, dodavatelé technologií, …).
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
BOSHNAKOVA, Dessislava, et al. The 21st Century Meeting and Event Technologies: Powerful Tools for Better Planning, Marketing, and Evaluation. CRC Press, 2017. ISBN 978-1-4822-5184-5
BOWDIN, Glenn, et al. Events management. 3rd Edition. Routledge, 2012. ISBN 978-1-85617-818-1
FLOWERS, Arhlene A.; GREGSON, Kimberly. Decision-making factors in selecting virtual worlds for events: Advocacy, computer efficacy, perceived risks, and collaborative benefits. Event Management, 2012, 16.4: 319-334. DOI 10.3727/152599512X13343565268456
GETZ, Donald. Event studies: discourses and future directions. Event Management, 2012, 16.2: 171-187. DOI 10.3727/152599512X13343565268456
SOLARIS, Julius. The Event Tech Bible 2018. EventMB. [e-kniha]. 2018 [cit. 2018-11-24]. Dostupné z: www.eventmb.com/Event-Tech-Bible
VAN DER WAGEN, Lynn; WHITE, Lauren. Event management: For tourism, cultural, business and sporting events. 5th Edition. Cengage Learning Australia, 2018. ISBN 9780170394451
YEOMAN, Ian, et al. (ed.). The Future of Events & Festivals. Routledge, 2015. ISBN ISBN 978-0-415-82462-0
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html