Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Praktický dopad sociálních služeb na kvalitu života a duševní stav psychicky nemocných
Thesis title in Czech: Praktický dopad sociálních služeb na kvalitu života a duševní stav psychicky nemocných
Thesis title in English: Practical impact of social services on the quality of mentally diseased people's lives and psychic conditions
Key words: Duševní porucha, sociální služby, sociální pracovník, léčba, sociální práce
English key words: Mental illness, social services, social worker, therapy, social work
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Supervisor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.01.2019
Date of assignment: 23.01.2019
Confirmed by Study dept. on: 23.01.2019
Date and time of defence: 22.06.2020 09:00
Date of electronic submission:10.05.2020
Date of proceeded defence: 22.06.2020
Reviewers: PhDr. Miloslav Čedík
 
 
 
Guidelines
Diplomovou práci vypracuji samostatně za použití odborné literatury. Zaměřím se na metody sociální práce a jejich efektivitu u duševně nemocných. K získání informací použiji řízené rozhovory se sociálními pracovníky z různých organizací zaměřenými na práci s duševně nemocnými. Získaná data budu analyzovat.
References
MAHROVÁ, Gabriela a Martina VENGLÁŘOVÁ. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008. Sestra (Grada). ISBN 9788024721385.
MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ, ed. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-818-0.
PROBSTOVÁ, Václava a Ondřej PĚČ. Psychiatrie pro sociální pracovníky: vybrané kapitoly. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0731-3.
VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html