Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zlo a jeho náprava v myslení J. J. Rousseaua
Thesis title in thesis language (Slovak): Zlo a jeho náprava v myslení J. J. Rousseaua
Thesis title in Czech: Zlo a jeho náprava v myšlení J. J. Rousseaua
Thesis title in English: Evil and its Remedy in the Thought of Rousseau
Key words: Rousseau|Zlo|Sebaláska|Všeobecná vôľa|Teodicea
English key words: Rousseau|Evil|Self-love|General will|Theodicy
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.01.2019
Date of assignment: 21.01.2019
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 23.01.2019
Date and time of defence: 10.09.2019 09:00
Date of electronic submission:09.08.2019
Date of proceeded defence: 10.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalárska práca sa venuje problému zla v myslení J.-J. Rousseaua. Rousseau sa od tradičného chápania zla odkláňa predpokladom, že človek je prirodzene dobrý. Zlo prítomné vo svete tak nie je ani výsledkom odvrátenia sa od Boha, ani vedomím konaním. Pôvod zla u Rousseaua budem skúmať prostredníctvom jeho popisu odcudzenej ľudskej prirodzenosti v spoločnosti ako výsledku dejinného procesu. Mojím cieľom bude tiež vyložiť Rousseauovo riešenie problému zla ako ho nachádzame v spise O spoločenskej zmluve a v Emilovi. Rousseau totiž nehľadá spásu v milosti, ale prisudzuje zodpovednosť za nápravu zla človeku. Bude ma preto zaujímať za akých podmienok je táto náprava možná. Rozvinutie Rousseauovych odpovedí na otázky po pôvode a náprave zla vo svete mi bude slúžiť k vyjasneniu Rousseauvej originality v riešení problému teodicey v kontexte kresťanstva i osvietenstva.
References
ROUSSEAU, Jean Jacques. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Paris: Messidor, 1983.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social. Paris: Aubier Montaigne, 1943.
ROUSSEAU, Jean Jacques. Émile ou de l'éducation. Livre 4. Paris: Ellipses, 2001.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Les confessions. Paris: Éd. Garnier frères, 1964.
CASSIER, Ernst. The Question of Jean-Jacques Rousseau. New Haven: Yale University press, 1989.
DENT, N. J. H. Rousseau. London: Routledge, 2005.
HENDEL, Charles William. Jean-Jacques Rousseau: Moralist. London and New York: Oxford University Press, 1934.
NEIMAN, Susan. Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy. Princeton, USA: Princeton University Press, 2002.
NEUHOUSER, Frederick. Rousseau's Theodicy of Self-love: Evil, Rationality, and the Drive for Recognition. Oxford: Oxford University Press, 2008.
SHKLAR, Judith. Men and Citizens: A Study of Rousseau´s Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
STAROBINSKI, Jean. Le remède dans le mal. Paris: Gallimard, 1989.
TODOROV, Tzvetan. The Frail Happiness: An Essay on Rousseau. University Park: Pennsylvania State University Press, 2001.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html