Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zátěž multidisciplinárního týmu v domově pro seniory v kontextu Biografické koncepce péče
Thesis title in Czech: Zátěž multidisciplinárního týmu v domově pro seniory v kontextu Biografické koncepce péče
Thesis title in English: The workload of multidisciplinary team in a home for elderly in the context of the Biographical concept of care
Key words: pracovní zátěž|multidisciplinární tým|senior|domov pro seniory|Biografická koncepce péče|senior s demencí|aktivity denního života
English key words: workload|multidisciplinary team|elderly people|home for elderly|biographical concept of care|elderly people with dementia|activities of daily living
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Work (21-KSOCP)
Supervisor: Mgr. Tereza Hartošová
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.01.2019
Date of assignment: 10.01.2019
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 23.01.2019
Date and time of defence: 04.02.2020 09:30
Date of electronic submission:27.12.2019
Date of proceeded defence: 04.02.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tématem bakalářské práce je zátěž multidisciplinárního týmu v domově pro seniory v kontextu Biografické koncepce péče. Cílem této práce je zhodnotit pracovní zátěž pečujícího personálu, který poskytuje péči seniorům s různými stupni demence v pobytovém zařízení. Teoretická část práce bude vymezovat základní teoretické poznatky vztahující se k tématu. Praktická část se bude zabývat samotným procesem a vyhodnocováním výzkumu. Výzkum měření zátěže multidisciplinárního týmu, má za cíl vyhodnotit míru zátěže pečujících v základních oblastech aktivit denního života při péči o klienty s demencí v závislosti na biografické koncepci péče.
References
BÖHM, Erwin. Psychobiografický model péče podle Böhma. Přeložil Petra SOCHOVÁ. Praha: Mladá fronta, 2015. Sestra (Mladá fronta). ISBN 978-80-204-3197-4.
ČEVELA, Rostislav a Libuše ČELEDOVÁ. Sociální gerontologie: východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4544-2.
HOLMEROVÁ, Iva, Eva JAROLÍMOVÁ a Jitka SUCHÁ. Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Pro Gerontologické centrum vydalo EV public relations, 2007. Vážka. ISBN 978-80-254-0177-4.
HOLMEROVÁ, Iva. Průvodce vyšším věkem: manuál pro seniory a jejich pečovatele. Praha: Mladá fronta, 2014. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-3119-6.
KURUCOVÁ, Radka. Zátěž pečovatele: posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5707-0.
PROCHÁZKOVÁ, Eva. Práce s biografií a plány péče. Praha: Mladá fronta, 2014. Sestra (Mladá fronta). ISBN 978-80-204-3186-8.
ZGOLA, Jitka M. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada, 2003. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0183-9.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html