Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Poetika cest v Příkladných novelách
Thesis title in Czech: Poetika cest v Příkladných novelách
Thesis title in English: The Poetics of Travel in Exemplary Novels
Key words: cesta|poznání|cestování|svět|postavy|Příkladné Novely|Miguel Cervantes
English key words: journey|cognition|traveling|world|characters|Examplary Novels|Miguel Cervantes
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Romance Studies (21-URS)
Supervisor: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.01.2019
Date of assignment: 07.01.2019
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 10.01.2019
Date and time of defence: 18.06.2019 13:00
Date of electronic submission:06.05.2019
Date of proceeded defence: 18.06.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cílem této bakalářské práce je provést hlubší analýzu cest u vybraných novel v knize Příkladné novely od Miguela Cervantese, mezi které patří: Cikánečka, Licenciát Sklíčko, Vznešená služka, Podvodný sňatek, Rozhovor Scipiona a Berganzy, dvou psů z nemocnice Vzkříšení páně za Velkou Bránou v městě Valladolid, kteří bývají zváni psi Mahmudovi. Klade si za cíl analyzovat cestu na kterou se vydaly jednotlivé postavy, pomocí rozboru určit co pro ně jejich výprava znamenala a jak je jejich pouť do světa změnila.
References
Primární:
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de a Juan Bautista de AVALLE-ARCE. Novelas ejemplares. Versch. Aufl. Madrid: Castalia, 1982-. Clasicos Castalia.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Příkladné novely. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. Knihovna klasiků.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de a Harry SIEBER. Novelas ejemplares. 13.a ed. Madrid: Ediciones Cátedra, 1990. Letras Hispánicas.

Sekundární:

CASTRO, Américo. El pensamiento de Cervantes. Madrid: Hernando, 1925. Revista de filología espanola.

GILMAN, Stephen. La novela según Cervantes. Mexico: Fondo de cultura economica, 1993. Seccion de obras de lengua y estudios literarios.

CASALDUERO, Joaquín, Sentido y Forma de las Novelas Ejemplares, Segunda edición corregida, Madrid, Gredos, 1983.
ORTEGA Y GASSET, José. Meditace o Quijotovi. Brno: Host, 2007. Teoretická knihovna.

PÉREZ MARTÍNEZ, Á.R. Travel and travelers in novelas ejemplares: Motion and alterity in la gitanilla. Hipogrifo
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html