Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Intertextualita v díle Karla Čapka a Dana Wellse
Thesis title in Czech: Intertextualita v díle Karla Čapka a Dana Wellse
Thesis title in English: Intertextuality in works of Karel Čapek and Dan Wells
Key words: intertextualita, Gerard Genette, Roland Barthes, Karel Čapek, R.U.R., Dan Wells, Partials Sequence, robot
English key words: intertextuality, Gerard Genette, Roland Barthes, Karel Čapek, R.U.R., Dan Wells, Partials Sequence, robot
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.01.2019
Date of assignment: 04.01.2019
Date of electronic submission:07.01.2020
Date of proceeded defence: 07.02.2020
Course: Thesis defence (YMM16OB)
Reviewers: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá intertextualitou v dramatu R. U. R. Karla Čapka a trilogii Partials Sequence od autora Dana Wellse. Cílem práce je analýza výše zmíněných děl a nalezení vzájemných podobností především v tématech, o kterých autoři pojednávají, ale také v charakteristikách postav, prostředí či pojetí (post)apokalyptického světa. V práci se také snažíme určit, zda se jedná jen o náhodné intertextuální podobnosti, anebo zda se Dan Wells, ač to sám nepřiznává, mohl inspirovat přímo Čapkovým dramatem.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html