Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Postavení ženy v pozdně středověkém městě a jeho reflexe v Právní knize města Brna.
Thesis title in Czech: Postavení ženy v pozdně středověkém městě a jeho reflexe v Právní knize města Brna.
Thesis title in English: The position of a woman in the late medieval city and its reflection in the Legal Book of the City of Brno
Key words: Žena|pozdní středověk|město|Právní kniha města Brna
English key words: Woman|Late Middle Ages|Town|Legal Book of the city of Brno
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Supervisor: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.12.2018
Date of assignment: 12.12.2018
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 12.12.2018
Date and time of defence: 09.09.2020 08:00
Date of electronic submission:15.08.2020
Date of proceeded defence: 09.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studentka provede heuristiku, zhodnotí relevantní prameny a zaměří se na ustanovení Brněnské právní knihy týkající se žen (právní způsobilost, majetkové právo, testamenty apod.).
References
Prameny:
Flodr Miroslav, Právní kniha města Brna z pol. 14. století. I, II, III. Brno 1990-1993.
Literatura:
Kopičková Božena, Historické prameny ke studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti. Praha 1992.
Lenderová Milena, Kopičková Božena, Berušová Jana, Maur, Edaurd. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha 2009.
Moravcová Mirjam, Žena ve městě. Praha 1993.
Shromáždění speciální literatury je předmětem heuristiky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html